تبلیغات
همه چیز در چهار دیواری - سوال جواب دهید و با قرعه كشی در پایانماه اینترنت رایگان دریافت كنید
هر چه خواهد دل تنگت
به این سوال جواب دهید و اینترنت رایگان دریافت كنید لطفا اسم و پاسخ خود را در پایان این صفحه در فرم تماس بنویسید

برنده خوش شانس ماه اسفند:
علیرضا قدسی
جواب صحیح:
گزینه ی 1 پرسپولیس