تبلیغات
همه چیز در چهار دیواری - بازی منچستر و بارسلونا به روایت تصویر
هر چه خواهد دل تنگت

بازی منچستر و بارسلونا به روایت تصویر

یکشنبه 10 خرداد 1388 03:59 ب.ظ

نویسنده : Mahdi Izadpanah
 • بارسلونا - منچستر
  بارسلونا - منچستر
 • بارسلونا - منچستر
  بارسلونا - منچستر
 • بارسلونا - منچستر
  بارسلونا - منچستر
 • بارسلونا - منچستر
  بارسلونا - منچستر
 • جشن قهرمانی بارسلونا
  جشن قهرمانی بارسلونا
 • بارسلونا - منچستر
  بارسلونا - منچستر
 • بارسلونا - منچستر
  بارسلونا - منچستر
 • بارسلونا - منچستر
  بارسلونا - منچستر
 • بارسلونا - منچستر
  بارسلونا - منچستر
 • بارسلونا - منچستر
  بارسلونا - منچستر
 • بارسلونا - منچستر
  بارسلونا - منچستر
 • بارسلونا - منچستر
  بارسلونا - منچستر
 • بارسلونا - منچستر
  بارسلونا - منچستر
 • بارسلونا - منچستر
  بارسلونا - منچستر
 • جشن قهرمانی بارسلونا
  جشن قهرمانی بارسلونا
 • صحنه گل دوم بارسلونا به منچستر
  صحنه گل دوم بارسلونا به منچستر
 • بارسلونا - منچستر
  بارسلونا - منچستر
 • بارسلونا - منچستر
  بارسلونا - منچستر
 • بارسلونا - منچستر
  بارسلونا - منچستر
 • بارسلونا - منچستر
  بارسلونا - منچستر
 • حسرت رونالدو پس از قهرمانی بارسلونا
  حسرت رونالدو پس از قهرمانی بارسلونا
 • بارسلونا - منچستر
  بارسلونا - منچستر
 • جشن قهرمانی بارسلونا
  جشن قهرمانی بارسلونا
 • بارسلونا - منچستر
  بارسلونا - منچستر
 • شادی بازیکنان بارسلونا پس از قهرمانی
  شادی بازیکنان بارسلونا پس از قهرمانی
 • بارسلونا - منچستر
  بارسلونا - منچستر
 • بارسلونا - منچستر
  بارسلونا - منچستر
 • شادی مسی پس از گل
  شادی مسی پس از گل
 • بارسلونا - منچستر
  بارسلونا - منچستر
 • بارسلونا - منچستر
  بارسلونا - منچستر
 • جشن قهرمانی بارسلونا
  جشن قهرمانی بارسلونا
 • جشن قهرمانی بارسلونا
  جشن قهرمانی بارسلونا
 • بارسلونا - منچستر
  بارسلونا - منچستر
 • بارسلونا - منچستر بارسلونا - منچستر
  بارسلونا - منچستر بارسلونا - منچستر
 • جشن قهرمانی بارسلونا
  جشن قهرمانی بارسلونا
 • جشن قهرمانی بارسلونا
  جشن قهرمانی بارسلونا
 • بارسلونا - منچستر
  بارسلونا - منچستر
 • بارسلونا - منچستر
  بارسلونا - منچستر
 • جشن قهرمانی بارسلونا
  جشن قهرمانی بارسلونا
 • بارسلونا - منچستر
  بارسلونا - منچستر
 • بارسلونا - منچستر
  بارسلونا - منچستر
 • جشن قهرمانی بارسلونا
  جشن قهرمانی بارسلونا
 • جشن قهرمانی بارسلونا
  جشن قهرمانی بارسلونا
 • بارسلونا - منچستر
  بارسلونا - منچستر
 • جشن قهرمانی بارسلونا
  جشن قهرمانی بارسلونا
 • شادی لیونل مسی پس از گل
  شادی لیونل مسی پس از گل
 • بارسلونا - منچستر
  بارسلونا - منچستر
بارسلونا - منچستر


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -